A novel study of the morphology and effective density of externally mixed black carbon aerosols in ambient air using a size-resolved single-particle soot photometer (SP2)

- Yunfei Wu1*, Yunjie Xia1, 2, Rujin Huang3, Zhaoze Deng4, Ping Tian5, Xiangao Xia4, 5 Renjian Zhang1

Download