Size distribution and source of black carbon aerosol in urban Beijing during winter haze episodes

- YunfeiWu1, XiaojiaWang1, Jun Tao2, Rujin Huang3, Ping Tian4, Junji Cao3, Leiming Zhang5, Kin-Fai Ho6, Zhiwei Han1, and Renjian Zhang1

Download